Levrandører

Våre hovedleverandører av stein, grus og pukkvarer er KR Larsen Maskinentreprenør AS, Åsland Pukkverk AS, Franzefoss Pukk AS. og Feiring Bruk AS og noen av disse har også godkjent deponi for mottak av fyllmasse.
Høvik Jord AS leverer jordprodukter.
Vi har tett samarbeid med Lindum AS for mottak av forurensede masser og blant annet Østlandske Miljødeponier AS for øvrige rene masser.