Kjøre for oss?

Buskerud Anleggstransport AS leier inn eksterne bileiere for å serve alle våre kunder.
Kunne du tenke deg å kjøre for oss?
Ta kontakt med Transportleder Aksel Lindsetmo på epost aksel@bat.no - tlf. 480 22 777
Eller
Per Erik Bjurstrøm på epost peb@bat.no - tlf. 916 22500
Torfinn Brenna på epost Torfinn@bat.no - tlf 91138282

Slik fører vi kjørelister

Her vil det komme en innføring i hvordan vi fører våre lister.

Oppgjør

Vi utbetaler kjøreoppgjør 45 dager etter utfakturering til kunde.

Kunder faktureres hver 14. dag. (Den 15. og 30. hver mnd.)