• Kontaktopplysninger

  • Tiltakshaver:

  • Navn:

  • Telefon:

  • Epost:

  • Informasjon om massene som ønskes levert

  • Type masse:

  • Prosjektert mengde:

  • Adresse hvor massene kommer fra:

  • Anleggsnavn og prosjektnr:

  •  

  • Foreligger analyseresultat av massene?

  • Last opp fil:

  • Hvis nei, med hvilken begrunnelse?

  •  

  •  

  • Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan følger vedlagt?

  • Last opp fil:

  • Hvis nei, med hvilken begrunnelse?

  •  

  •  

  • Kommer masser i forbindelse med vei/jernbanebygging?

  • Kommer masser fra industriområdet/bensinstasjon/verksted eller lignende?