• Kontaktopplysninger

  • Tiltakshaver:
  • Navn:
  • Telefon:
  • Epost:
  • Informasjon om massene som ønskes levert

  • Type masse:
  • Prosjektert mengde:
  • Adresse hvor massene kommer fra:
  • Anleggsnavn og prosjektnr:
  •  
  • Foreligger analyseresultat av massene?
  • Last opp fil:
  • Hvis nei, med hvilken begrunnelse?
  •  
  •  
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan følger vedlagt?
  • Last opp fil:
  • Hvis nei, med hvilken begrunnelse?
  •  
  •  
  • Kommer masser i forbindelse med vei/jernbanebygging?
  • Kommer masser fra industriområdet/bensinstasjon/verksted eller lignende?