Bestille kjøring:

Har du/dere behov for å bestille kjøring?

Ta kontakt med transportleder Frank Dahl på epost frank@bat.no - tlf. 480 22 777
Eller
Per Erik Bjurstrøm på epost peb@bat.no - tlf. 916 22500
Torfinn Brenna på epost Torfinn@bat.no - tlf 911 38282

Eventuelt send en e-post til post@bat.no