Levrandører

Vår hovedleverandør av stein og grus er Franzefoss Pukk AS.
Feiring Bruk AS leverer også steinholdige varer til oss, og har godkjent deponi for mottak av fyllmasse.
Høvik Jord AS leverer jordprodukter.
Vi har tett samarbeid med Lindum AS for mottak av forurensede masser og blant annet Østlandske Miljødeponier AS for øvrige rene masser.